Lp.

Tematyka zajęć dla Klasy I d ZSZ

Liczba godz.

 

1

Prezentacja projektu.

2

2

Instruktaż BHP.

2

3

Oględziny zewnętrzne pojazdu samochodowego.

2

4

Sprawdzenie wskazań prędkościomierza i licznika kilometrów (EOBD).

2

5

Pomiar ciśnienia sprężania, interpretacja wyników.

2

6

Analiza spalin, wpływ na środowisko i pracę silnika.

2

7

Sprawdzenie i regulacja luzów zaworowych.

2

8

Regulacja gaźnika - analiza spalin.

2

9

Pomiar kąta wyprzedzenia zapłonu.

2

10

Wzrokowa ocena stanu przerywacza, pomiar przerwy.

2

11

Sprawdzenie działania odśrodkowego regulatora wyprzedzenia zapłonu.

2

12

Sprawdzenie działania podciśnieniowego regulatora wyprzedzenia zapłonu.

2

13

Sprawdzenie świecy zapłonowej.

2

14

Badanie skuteczności działania hamulców siła hamowania.

2

15

Ocena stanu zużycia hamulca bębnowych.

2

16

Ocena stanu zużycia hamulca tarczowych.

2

17

Sprawdzenie luzów w układzie zawieszenia kół.

2

18

Badanie amortyzatorów, sprawność.

2

19

Sprawdzenie bicia koła jezdnego.

2

20

Wyważanie koła.

2

21

Sprawdzenie zużycia łożysk w kołach pojazdów samochodowych.

2

22

Parametry geometrii kół.

2

23

Pomiar geometrii kół.

2

24

Regulacja geometrii kół.

2

25

Parametry akumulatora.

2

26

Pomiar gęstości elektrolitu. (oreometr)

2

27

Pomiar napięcia pod obciążeniem.

2

28

Pomiar napięcia podczas rozruchu.

2

29

Pomiar prądu ładowania.

2

30

Pomiar poboru prądu podczas próby zasilania.

2

31

Ocena pracy alternatora na podstawie lampki kontrolnej.

2

32

Pomiar ciśnienia w ogumieniu wpływ na zużycie gazu i bezpieczeństwo.

2

33

Rodzaje świateł samochodowych.

2

34

Regulacja świateł mijania.

2

35

Pasy bezpieczeństwa i napinanie pasów.

2

36

Poduszki gazowe, sposób działania.

2

37

Budowa układu przeciwblokującego ABS.

2

38

Zasada działania układu przeciwblokującego ABS.

2

39

Budowa układu przeciwpoślizgowego kół napędowych ASR.

2

40

Zasada działania układu przeciwpoślizgowego kół napędowych ASR.

2

41

Budowa układu stabilizacji toru jazdy ESP.

2

42

Zasada działania układu stabilizacji toru jazdy ESP.

2

43

Systemy nawigacyjne.

2

44

Układy ułatwiające parkowanie.

2

45

Rodzaje reflektorów.

2

46

Automatyczna regulacja zasięgu świateł.

2

47

Wycieraczki reflektorów.

2

48

Ochrona przed kradzieżą.

2

49

Elektryczne sterowanie szyb.

2

50

Elektryczne sterowanie lusterek zewnętrznych.

2

Liczba godzin poszczególnych tematów oraz ich kolejność może ulegać zmianie w zależności od potrzeb realizacji projektu w poszczególnych grupach.

 

 

Lp.

Tematyka zajęć dla klasy IV T

Liczba godz.

 
 1.  

Prezentacja projektu.

2

 1.  

Instruktaż BHP.

2

 1.  

Sprawdzenie wskazań prędkościomierza i licznika kilometrów (EOBD).

2

 1.  

Pomiar ciśnienia sprężania, interpretacja wyników.

2

 1.  

Analiza spalin, wpływ na środowisko i pracę silnika.

2

 1.  

Sprawdzenie i regulacja luzów zaworowych.

2

 1.  

Regulacja gaźnika - analiza spalin.

2

 1.  

Pomiar kąta wyprzedzenia zapłonu.

2

 1.  

Wzrokowa ocena stanu przerywacza, pomiar przerwy.

2

 1.  

Sprawdzenie działania odśrodkowego regulatora wyprzedzenia zapłonu.

2

 1.  

Sprawdzenie działania podciśnieniowego regulatora wyprzedzenia zapłonu.

2

 1.  

Sprawdzenie świecy zapłonowej.

2

 1.  

Badanie skuteczności działania hamulców siła hamowania.

2

 1.  

Ocena stanu zużycia hamulca bębnowych.

2

 1.  

Ocena stanu zużycia hamulca tarczowych.

2

 1.  

Sprawdzenie luzów w układzie zawieszenia kół.

2

 1.  

Badanie amortyzatorów, sprawność.

2

 1.  

Wyważanie koła.

2

 1.  

Sprawdzenie zużycia łożysk w kołach pojazdów samochodowych.

2

 1.  

Pomiar geometrii kół.

2

 1.  

Regulacja geometrii kół.

2

 1.  

Pomiar gęstości elektrolitu. (oreometr)

2

 1.  

Pomiar napięcia podczas rozruchu.

2

 1.  

Pomiar prądu ładowania.

2

 1.  

Pomiar ciśnienia w ogumieniu wpływ na zużycie gazu i bezpieczeństwo.

2

 1.  

Regulacja świateł mijania.

2

 1.  

Poduszki gazowe, sposób działania.

2

 1.  

Budowa układu przeciwblokującego ABS.

2

 1.  

Zasada działania układu przeciwblokującego ABS.

2

 1.  

Budowa układu przeciwpoślizgowego kół napędowych ASR.

2

 1.  

Zasada działania układu przeciwpoślizgowego kół napędowych ASR.

2

 1.  

Budowa układu stabilizacji toru jazdy ESP.

2

 1.  

Zasada działania układu stabilizacji toru jazdy ESP.

2

 1.  

Układy ułatwiające parkowanie.

2

Liczba godzin poszczególnych tematów oraz ich kolejność może ulegać zmianie w zależności od potrzeb realizacji projektu w poszczególnych grupach.

 

 

Lp.

                                 Tematyka zajęć dla klas I, II, III d ZSZ       

Liczba godz.

 

1

Prezentacja projektu - omówienie założeń projektowych

2

2

Omówienie zadań do wykonania podczas realizacji projektu - pojazd czterokołowy

2

 

3

Twórcze myślenie - wybór koncepcji

2

4

Wykonanie szkiców i rysunków pojazdu czterokołowego

2

5

Wybór materiałów do wykonania czterokołowca

2

6

Dobór maszyn, urządzeń i narzędzi do wykonania czterokołowca                                                         

2

7

Kalkulacja kosztów założonego projektu czterokołowca                                                         

2

8

Projektowanie ramy pojazdu czterokołowego

2

9

Projektowanie ramy pojazdu czterokołowego

2

10

Rozwiązanie konstrukcyjne jednostki napędowej (silnik, skrzynia biegów)

2

11

Rozwiązanie konstrukcyjne przedniego zawieszenia

2

12

Rozwiązanie konstrukcyjne tylnego zawieszenia

2

13

Rozwiązanie konstrukcyjne układu hamulcowego

2

14

Rozwiązanie konstrukcyjne układy kierowniczego

2

15

Rozwiązanie konstrukcyjne układy zasilania

2

16

Rozmieszczenie instalacji elektrycznej w pojeździe czterokołowym

2

17

Organizacja stanowiska roboczego

2

18

Metody cięcia i sposoby wyginania stali

2

19

Praca z dokumentacją projektu

2

20

Cięcie materiałów na określony wymiar

2

21

Wyginanie rur stalowych na odpowiednie kształty i kąty

2

22

Wyginanie rur stalowych na odpowiednie kształty i kąty

2

23

Łączenie poszczególnych elementów ramy - spawanie punktowe

2

24

Łączenie poszczególnych elementów ramy - spawanie punktowe

2

25

Wykonywanie połączeń nierozłącznych - spawanie ramy

2

26

Szlifowanie połączeń spawanych

2

27

Zabezpieczenie antykorozyjne ramy czterokołowca

2

28

Montaż podłogi w pojeździe czterokołowym

2

29

Montaż jednostki napędowej - skrzyni biegów

2

30

Montaż jednostki napędowej - silnik

2

31

Montaż przedniego zawieszenia czterokołowca                                                                   

2

32

Montaż tylnego zawieszenia czterokołowca

2

33

Montaż układu hamulcowego w pojeździe czterokołowym

2

34

Montaż układu kierowniczego w pojeździe czterokołowym

2

35

Montaż układu zasilania w pojeździe czterokołowym

2

36

Montaż instalacji elektrycznej w pojeździe czterokołowym

2

37

Montaż oświetlenia w pojeździe czterokołowym

2

38

Regulacja kąta wyprzedzenia zapłonu, gaźnika i luzów zaworowych silnia

2

39

Regulacja geometrii kół - zbieżność i kąt pochylenia koła

2

40

Próbne jazdy pojazdem czterokołowym

2

41

Wykonywanie elementów karoserii pojazdu czterokołowego

2

42

Wykonywanie elementów karoserii pojazdu czterokołowego

2

43

Malowanie elementów karoserii  pojazdu czterokołowego

2

44

Montaż elementów karoserii do czterokołowca

2

45

Ocena wykonania pojazdu czterokołowego

2

46

Korekta zawieszenia przedniego

2

47

Korekta zawieszenia tylnego

2

48

Regulacja geometrii kół - zbieżność i kąt pochylenia koła

2

49

Sposoby zwiększania mocy silnika

2

50

Podsumowanie projektu

2

Liczba godzin poszczególnych tematów oraz ich kolejność może ulegać zmianie w zależności od potrzeb realizacji projektu w poszczególnych grupach.

 

 

Lp.

Tematyka zajęć

Liczba godz.

 

1

Prezentacja projektu - omówienie założeń projektowych

2

2

Omówienie zadań do wykonania podczas realizacji projektu - modele silników do ćwiczeń

2

 

3

Twórcze myślenie - wybór koncepcji

2

4

Wykonanie szkiców i rysunków konstrukcji ramy modeli do ćwiczeń

2

5

Wybór materiałów do wykonania ramy modeli do ćwiczeń

2

6

Dobór maszyn, urządzeń i narzędzi do wykonania ramy modeli do ćwiczeń

2

7

Kalkulacja kosztów założonego projektu modeli silników (Diesla, benzyna)

2

8

Projektowanie ramy modelu silnika diesel(ZS)

2

9

Projektowanie ramy modelu silnika benzyny(ZI)

2

10

Organizacja stanowiska roboczego

2

11

Metody cięcia i sposoby wyginania stali

2

12

Praca z dokumentacją projektu

2

13

Cięcie materiałów na określony wymiar do dwóch ram silników

2

14

Łączenie poszczególnych elementów ramy - spawanie punktowe

2

15

Wykonywanie połączeń nierozłącznych - spawanie ramy silnika ZS

 

16

Wykonywanie połączeń nierozłącznych - spawanie ramy silnika ZS

2

16

Szlifowanie połączeń spawanych i zabezpieczenie antykorozyjne ramy modelu

2

17

Montaż silnika do ramy

2

18

Łączenie poszczególnych elementów ramy - spawanie punktowe

2

19

Wykonywanie połączeń nierozłącznych - spawanie ramy silnika (ZI)

2

20

Wykonywanie połączeń nierozłącznych - spawanie ramy silnika (ZI)

2

 

21

Szlifowanie połączeń spawanych i zabezpieczenie antykorozyjne ramy modelu

2

22

Montaż silnika do ramy

2

23

Montaż układy chłodzenia silnika

2

24

Montaż układy zasilania silnika

2

25

Montaż układu wydechowego silnika

2

26

Montaż instalacji elektrycznej silnika ZS

2

27

Montaż instalacji elektrycznej silnika ZI

2

28

Wykonanie panela sterującego do silnika ZS

2

29

Wykonanie panela sterującego do silnika ZI

2

30

Montaż panela sterującego do silnika ZS

2

31

Montaż panela sterującego do silnika ZI 

2

32

Uzupełnienie płynów eksploatacyjnych (płyn chłodniczy, olej, paliwo) do silnika ZS

2

33

Uzupełnienie płynów eksploatacyjnych (płyn chłodniczy, olej, paliwo) do silnika ZI

2

34

Uruchomienie silnika - sprawdzenie poprawności wykonania modelu silnika ZS

2

35

Uruchomienie silnika - sprawdzenie poprawności wykonania modelu silnika ZI

2

36

Regulacja zapłonu w silniku ZS

2

37

Regulacja zapłonu w silniku ZI

2

38

Pomiar ciśnienia sprężania w silniku ZS

2

39

Pomiar ciśnienia sprężania w silniku ZI

2

40

Regulacja zapłonu w silnikach ZS

2

41

Regulacja zapłonu w silnikach ZI

2

42

Pomiar ciśnienia oleju w silniku ZS

2

43

Pomiar ciśnienia oleju w silniku ZI

2

44

Diagnostyka komputerowa silnika ZS

2

    45

Diagnostyka komputerowa silnika Zi

                  2

46

Diagnostyka poszczególnych czujników silnika ZS

2

47

Diagnostyka poszczególnych czujników silnika ZI

2

48

Diagnostyka układu zasilania silnika ZS

2

49

Diagnostyka układu zasilania silnika ZI

2

50

Podsumowanie projektu

2

Liczba godzin poszczególnych tematów oraz ich kolejność może ulegać zmianie w zależności od potrzeb realizacji projektu w poszczególnych grupach.

 

 
Lp. Tematyka zajęć dla klasy IIIZSZ Liczba godz.
1 Prezentacja projektu -  omówienie założeń projektu 2
2 Omówienie zadań do wykonania podczas realizacji projektu - model silnika z zapłonem iskrowym 2
3 Twórcze myślenie - wybór koncepcji 2
4 Wykonanie szkiców i rysunków konstrukcji ramy modelu 2
5 Wybór materiałów do wykonania ramy modelu 2
6 Dobór maszyn, urządzeń i narzędzi do wykonania ramy 2
7 Kalkulacja kosztów założonego projektu modelu silnika z zapłonem iskrowym 2
8 Projektowanie ramy modelu silnika 2
9 Projektowanie ramy modelu silnika 2
10 Organizacja stanowiska roboczego 2
11 Metody cięcia i sposoby wyginania stali  2
12 Praca z dokumentacją projektu 2
13 Cięcie materiałów na określony wymiar 2
14 Łaczenie poszczególnych elementów ramy - spawanie punktowe 2
15 Wykonywanie połączeń nierozłącznych  - spawanie ramy  2
16 Szlifowanie połączeń spawanych i zabezpieczenie antykorozyjne ramy modelu 2
17 Monaż kółek do ramy umozliwiajacych przemieszczanie modelu 2
18 Montaż silnika do ramy  2
19 Montaż układy chłodzenia silnika 2
20 Montaż układy zasilania silnika 2
21 Montaż ukłdu wydechowego silnika 2
22 Montaż instalacji elektrycznej silnika 2
23 Wykonanie panela sterującego 2
24 Montaż panela sterujacego (licznik, stacyjka, sterownika) 2
25 Uzupełnienie płynów eksploatacyjnych (płyn chłodniczy, olej, paliwo) 2
26 Uruchomienie sinika - sprawdzenie popraeności wykonania modelu 2
27 Regulacja zapłonu 2
28 Regulacja luzu zaworowego 2
29 Pomiar ćisnienia sprężania 2
30 Wymiana uszczelki pod głowicą 2
31 Wymiana pierścieni tłokowych 2
32 Ocena zużycia wału korbowego - pomiar  2
33 Wymiana panewek korbowodowych 2
34 Diagnistyka poszczególnych czujników silnika ZI 2
35 Diagnostyka silnika ZI 2
36 Podsumowanie projektu 2
    100
Liczba godzin poszczególnych tematów oraz ich kolejność może ulegać zmianie w zależności od potrzeb realizacji projektu w poszczególnych grupach.

 

 
Lp. Tematyka zajęć dla klasy IV T Liczba godz.
1 Prezentacja projektu -  omówienie założeń projektu 2
2 Omówienie zadań do wykonania podczas realizacji projektu - model silnika diesla 2
3 Twórcze myślenie - wybór koncepcji 2
4 Wykonanie szkiców i rysunków konstrukcji ramy modelu 2
5 Wybór materiałów do wykonania ramy modelu 2
6 Dobór maszyn, urządzeń i narzędzi do wykonania ramy 2
7 Kalkulacja kosztów założonego projektu modelu silnika diesla 2
8 Projektowanie ramy modelu silnika 2
9 Projektowanie ramy modelu silnika 2
10 Organizacja stanowiska roboczego 2
11 Metody cięcia i sposoby wyginania stali  2
12 Praca z dokumentacją projektu 2
13 Cięcie materiałów na określony wymiar 2
14 Łaczenie poszczególnych elementów ramy - spawanie punktowe 2
15 Wykonywanie połączeń nierozłącznych  - spawanie ramy  2
16 Szlifowanie połączeń spawanych i zabezpieczenie antykorozyjne ramy modelu 2
17 Monaż kółek do ramy umozliwiajacych przemieszczanie modelu 2
18 Montaż silnika do ramy  2
19 Montaż układy chłodzenia silnika 2
20 Montaż układy zasilania silnika 2
21 Montaż ukłdu wydechowego silnika 2
22 Montaż instalacji elektrycznej silnika 2
23 Wykonanie panela sterującego 2
24 Montaż panela sterujacego (licznika, stacyjki) 2
25 Uzupełnienie płynów eksploatacyjnych (płyn chłodniczy, olej, paliwo) 2
26 Uruchomienie sinika - sprawdzenie popraeności wykonania modelu 2
27 Diagnostyka silnika 2
28 Podsumowanie projektu 2
     
Liczba godzin poszczególnych tematów oraz ich kolejność może ulegać zmianie w zależności od potrzeb realizacji projektu w poszczególnych grupach.

 

 

Lp.

Tematyka zajęć  dla klas III d ZSZ

Liczba godz.

 

1

Prezentacja projektu.

2

2

Instruktaż BHP.

2

3

Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

2

4

Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu.

2

5

Etap pisemny egzaminu – organizacja o przebieg.

2

6

Wymagania z przykładami zadań do części I.

2

7

Wymagania z przykładami zadań do części II.

2

8

Etap praktyczny egzaminu – organizacja i przebieg.

2

9

Wymagania egzaminacyjne i ogólne kryteria oceniania.

2

10

Budowa układu hamulcowego – fiat 126p, polonez.

2

11

Pomiar średnicy bębna hamulcowego – fiat 126p.

2

12

Wymiana bębna hamulcowego – fiat 126p.

2

13

Wymiana szczęk hamulcowych – fiat 126p.

2

14

Wymiana płynu hamulcowego – fiat 126 p

2

15

Wymiana linki hamulcowej – fiat 126p.

2

16

Budowa układu hamulcowego - polonez.

2

17

Wymiana klocków hamulcowych – polonez.

2

18

Pomiar grubości i ocena stopnia zużycia tarczy hamulcowej – polonez.

2

19

Wymiana tarczy hamulcowej – polonez.

2

20

Wymiana linki hamulcowej – polonez.

2

21

Wymiana płynu hamulcowego – polonez.

2

22

Budowa układu kierowniczego – fiat 126p.

2

23

Pomiar i regulacja geometrii kół kierowanych – fiat 126p.

4

24

Pomiar i regulacji geometrii kół kierowanych – polonez.

4

25

Sprawdzenie prawidłowości ustawienia i regulacja reflektorów.

2

26

Budowa mechanizmu rozrządu – fiat 126p.

2

27

Wymiana mechanizmu rozrządu – fiat 126p.

4

28

Budowa mechanizmu rozrządu – polonez.

2

29

Wymiana mechanizmu rozrządu – polonez.

4

30

Regulacja luzu zaworowego – fiat 126p.

2

31

Regulacja luzu zaworowego – polonez.

2

32

Pomiar emisji zanieczyszczeń gazowych.

2

33

Pomiar ciśnienia sprężania.

2

34

Wymiana płynu chłodniczego.

2

Liczba godzin poszczególnych tematów oraz ich kolejność może ulegać zmianie w zależności od potrzeb realizacji projektu w poszczególnych grupach.

 

 

Lp.

Tematyka zajęć dla klas II d ZSZ

Liczba godz.

 

1

Prezentacja projektu

2

2

Instruktaż BHP.

2

3

Budowa silnika czterosuwowego o zapłonie samoczynnym.

2

4

Budowa silnika czterosuwowego o zapłonie iskrowym.

2

5

Budowa silnika dwusuwowego.

2

6

Budowa układu rozrządu.

2

7

Budowa głowicy silnika.

2

8

Budowa i zadania kadłuba silnika.

2

9

Kadłuby silnika chłodzonego powietrzem.

2

10

Kadłuby silnika chłodzonego cieczą.

2

11

Głowice silników chłodzonych powietrzem.

2

12

Głowice silników chłodzonych cieczą.

2

13

Demontaż silnika czterosuwowego o zs.

2

14

Demontaż podzespołów silnika o zs.- układu paliwowego.

2

15

Demontaż podzespołów silnika o zs.- układu chłodzenia.

2

16

Demontaż podzespołów silnika o zs.- układu rozrządu.

2

17

Demontaż podzespołów silnika o zs.- układu smarowania.

2

18

Demontaż podzespołów silnika o zs.- układu korbowo tłokowego.

2

19

Wytyczenie linii wykonania przekrojów.

2

20

Wykonanie przekroju głowicy silnika o zs.

2

21

Wykonanie przekroju kadłuba silnika o zs.

2

22

Wykonanie przekroju miski olejowej silnika o zs.

2

23

Wykonanie przekroju pompy wodnej.

2

24

Montaż podzespołów silnika o zs. – układu korbowo tłokowego.

2

25

Montaż podzespołów silnika o zs. – układu smarowania.

2

26

Montaż podzespołów silnika o zs. – układu rozrządu.

2

27

Montaż podzespołów silnika o zs. – układu chłodzenia.

2

28

Montaż podzespołów silnika o zs. – układu paliwowego.

2

29

Zaprojektowanie stojaka na model silnika.

2

30

Wykonanie stojaka.

2

31

Zamocowanie silnika na stojaku.

2

32

Demontaż silnika czterosuwowego o zi.

2

33

Demontaż podzespołów silnika o zi.- układu paliwowego.

2

34

Demontaż podzespołów silnika o zi.- układu chłodzenia.

2

35

Demontaż podzespołów silnika o zi.- układu rozrządu.

2

36

Demontaż podzespołów silnika o zi.- układu smarowania.

2

37

Demontaż podzespołów silnika o zi.- układu korbowo tłokowego.

2

38

Wytyczenie linii wykonania przekrojów.

2

39

Wykonanie przekroju głowicy silnika o zi.

2

40

Wykonanie przekroju kadłuba silnika o zi.

2

41

Wykonanie przekroju miski olejowej silnika o zi.

2

42

Wykonanie przekroju pompy wodnej.

2

43

Montaż podzespołów silnika o zi. – układu korbowo tłokowego.

2

44

Montaż podzespołów silnika o zi. – układu smarowania.

2

45

Montaż podzespołów silnika o zi. – układu rozrządu.

2

46

Montaż podzespołów silnika o zi. – układu chłodzenia.

2

47

Montaż podzespołów silnika o zi. – układu paliwowego.

2

48

Zaprojektowanie stojaka na model silnika.

2

49

Wykonanie stojaka.

2

50

Zamocowanie silnika na stojaku.

2

Liczba godzin poszczególnych tematów oraz ich kolejność może ulegać zmianie w zależności od potrzeb realizacji projektu w poszczególnych grupach.

 

 

Lp.

Tematyka zajęć dla klasy II i III T

Liczba godz.

 

1

Prezentacja projektu

2

2

Instruktaż BHP.

2

3

Ogólne układy konstrukcyjne pojazdów.

2

4

Charakterystyka techniczna pojazdu.

2

5

Budowa silnika czterosuwowego o zapłonie iskrowym.

2

6

Zasada działania silnika czterosuwowego o zapłonie iskrowym.

2

7

Budowa silnika czterosuwowego o zapłonie samoczynnym.

2

8

Zasada działania silnika czterosuwowego o zapłonie samoczynnym.

2

9

Budowa silnika dwusuwowego.

2

10

Zasada działania silnika dwusuwowego.

2

11

Budowa układu rozrządu – fiat 126p.

2

12

Budowa i zasada działania układu chłodzenia – fiat 126p.

2

13

Budowa i zasada działania układu chłodzenia – polonez.

2

14

Mechanizmy napędowe- wiadomości wstępne.

2

15

Mechanizmy napędowe- sprzęgło.

2

16

Mechanizmy napędowe- skrzynia biegów.

2

17

Mechanizmy napędowe- przekładnia główna i mechanizm różnicowy.

2

18

Mechanizmy napędowe- wały napędowe i półosie przegubowe.

2

19

Mechanizmy nośne i jezdne- zawieszenie zależne.

2

20

Mechanizmy nośne i jezdne- zawieszenie niezależne.

2

21

Mechanizmy nośne i jezdne- pomiar skuteczności działania amortyzatorów.

2

22

Mechanizmy nośne i jezdne- stabilizatory.

2

23

Mechanizmy nośne i jezdne- koła i ogumienie.

2

24

Mechanizmy prowadzenia – zwrotnice.

2

25

Budowa mechanizmu kierowniczego.

2

26

Budowa układu kierowniczego.

2

27

Geometria kół kierowanych.

2

28

Pomiar geometrii kół kierowanych.

2

29

Regulacja geometrii kół kierowanych.

2

30

Budowa układu hamulcowego- szczękowo bębnowego.

2

31

Budowa układu hamulcowego- tarczowe.

2

32

Hydrauliczny układ uruchamiania hamulców.

2

33

Pneumatyczny układ uruchamiania hamulców.

2

34

Pomiar grubości i ocena zużycia tarczy hamulcowej.

2

35

Pomiar średnicy wewnętrznej bębna hamulcowego.

2

36

Budowa układu przeciwblokującego ABS.

2

37

Zasada działania układu przeciwblokującego ABS.

2

38

Układu przeciwpoślizgowy kół napędowych ASR.

2

39

Układ stabilizacji toru jazdy ESP.

2

40

Systemy nawigacyjne.

2

41

Układy ułatwiające parkowanie.

2

42

Automatyczna regulacja zasięgu świateł.

2

43

Budowa mechanizmu oczyszczania szyb.

2

44

Badanie diagnostyczne silnika – pomiar ciśnienia sprężania.

2

45

Badanie diagnostyczne silnika – pomiar i regulacja luzu zaworowego.

2

46

Badanie diagnostyczne silnika – analiza spalin.

2

47

Pomiar temperatury zamarzania cieczy chłodzącej.

2

48

Padanie diagnostyczne podwozia – badanie skuteczności hamulca.

2

49

Padanie diagnostyczne podwozia – wyrównoważenie kół.

2

50

Padanie diagnostyczne podwozia – ustawienie reflektorów.

2

Liczba godzin poszczególnych tematów oraz ich kolejność może ulegać zmianie w zależności od potrzeb realizacji projektu w poszczególnych grupach.